نویسنده = ������ ������������ ����������������
چالش‌های حقوقی- تجاری پروژه‌های ال.‌ان.‌جی در ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 253-272

10.22059/jrels.2022.317171.416

حسین سیمایی صراف؛ سیدمصطفی زین الدین؛ عبدالرضا شجاعی


تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید‌وفروش ال‌ان‌جی آسیا

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 339-356

10.22059/jrels.2021.310651.396

عبدالرضا شجاعی؛ حسین سیمایی صراف؛ سیدمصطفی زین الدین


بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 217-235

10.22059/jrels.2015.57211

سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی