نویسنده = ������������ ������
راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.299076.357

مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو


اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت ‏ (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)‏

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-18

10.22059/jrels.2021.301241.365

محمدرضا افشاری؛ سید محمد طباطبائی نژاد؛ رضا طجرلو


سلامتی در معاملات دولتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-120

10.22059/jrels.2016.61022

رضا طجرلو؛ بهزاد قربانی درآباد