نویسنده = ���������� ����������
رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست‌محیطی قراردادهای نفتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 195-221

10.22059/jrels.2019.252908.188

سید فضل‌الله موسوی؛ مجتبی عینی