نویسنده = ������������ ��������������
مدیریت مخاطرات سرمایه‌پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای ‏توسعة بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب‎ ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22059/jrels.2022.307048.381

محمدمهدی حاجیان؛ محمدحسن محمدی