نویسنده = ������������ ������ ������
اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری ‏دولت ها در تأمین انرژی با تأکید بر رویة قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.321964.436

ولی اله نصیری؛ حسین ‏ ثریائی‌آذر؛ حجت سلیمی ترکمانی