کلیدواژه‌ها = شفافیت
راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.299076.357

مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو