کلیدواژه‌ها = ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز