کلیدواژه‌ها = نفت
قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 355-377

10.22059/jrels.2023.267406.236

عبدالحسین شیروی؛ محسن قربانی توسنلو


الزامات داخلی و بین‌المللیِ حمل‌ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 223-249

10.22059/jrels.2019.268300.238

جعفر نوری یوشانلویی؛ عبدالحسین ایرانی فتح آباد


سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 321-347

10.22059/jrels.2019.253355.189

محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی