کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تعداد مقالات: 3
2. نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-210

10.22059/jrels.2018.248038.173

مهدی عباسی سرمدی؛ مسعود امانی؛ محمدجواد گوهریان


3. نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی