نویسنده = جواندل جانانلو، فرخ
تعداد مقالات: 2
1. قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعۀ میادین نفتی فراساحل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-184

10.22059/jrels.2015.57209

فرخ جواندل جانانلو؛ منصور احمدنژاد


2. مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-36

10.22059/jrels.2015.54550

سید نصرالله ابراهیمی؛ فرخ جواندل جانانلو