نویسنده = خوش چهره، فاطمه
تعداد مقالات: 2
2. موانع و راهکارهای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 323-346

10.22059/jrels.2016.62726

جعفر نوری؛ فاطمه خوش چهره