نویسنده = بدیسار، سیدناصرالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صلاحیت‌های کمیسیون آب‌های زیرزمینی در حقوق آب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-228

10.22059/jrels.2016.62721

سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی