نویسنده = بهره مند، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-252

10.22059/jrels.2016.62722

حمید بهره مند؛ سینا رستمی