نویسنده = سلیمی ترکمانی، حجت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مؤلفه‌های حقوق بشری بر سازمان‌های بین‌المللی انرژی با تأکید بر اوپک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

10.22059/jrels.2019.267750.237

بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی


3. چالش کثرت سازمانی در حقوق بین‌الملل انرژی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-138

10.22059/jrels.2018.240681.139

حجت سلیمی ترکمانی