رویکردهای قانونی در مدیریت ریسک‌ استخراج نفت و گاز شیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

ذخایر نفت و گاز شیل که پیش‌تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی‌شد، در دهۀ اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه‌ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می‌شود. پروژه‌های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توأمان با ریسک‌های جدیدی روبه‌رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش‌های تقنینی و تنظیم‌گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربۀ کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک‌های پروژه‌های شیل از طریق قانون‌گذاری و تنظیم‌گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه‌هایی در ایران، این مقاله نتیجه می‌گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون‌گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL APPROACHES TO RISK MITIGATION IN THE SHALE OIL AND GAS EXTRACTION

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Abdolhossein Moradi Mazraeno 2
1 Professor of Law and Political Science Faculty, University of Tehran, Farabi Campus
2 PhD of Oil and Gas Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom
چکیده [English]

In the last decade, shale oil and gas reserves which were formerly not considered as oil and gas resources, with the advent of technology and the possibility of economic exploitation are considered as new energy reserves. This event is referred to as the "shale revolution" in the oil and gas industry. One of the mechanisms of risk management is the use of legislative and regulatory methods. In this paper, with regard to the experience of the countries active in this field, the control and management of shale project risks through legislation and regulation has been studied. To succeed in such projects in Iran, this paper concludes that the legal framework for the exploration and exploitation of shale reservoirs should first be established by the legislator and an institution composed of the Ministry of Oil, the Ministry of Energy (the water sector) and the environment should be established as the "regulator institution" Which can make necessary provisions in this area, grant licenses for exploration and extraction, and then oversee exploration and extraction operations in accordance with the laws and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shale
  • hydraulic fracture
  • horizontal drilling
  • environment
  • risk management
الف) فارسی
1. رحیمی، غلامعلی؛ جوکار، محمدصادق؛ دهنوی، جلال (1393). «دومین انقلاب در بازار گاز: نگاهی به استراتژی انرژی چین». فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، شمارۀ 43، ص ؟-؟.
2. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 
 
ب) خارجی
3. Boling C (2012). “Hydraulic Fracturing and Chemical Disclosure: What You Do Not Know Could Hurt You”. Loy. LAL Rev. 46
4. Golden, J.M., and Wiseman, H. J (2015). “The Fracking Revolution: Shale Gas as a Case Study in Innovation Policy”. Emory Law Journal.
5. Green, C. A., Styles, P., and Baptie, B. J (2012). “Preese Hall shale gas fracturing review & recommendations for induced seismic mitigation: UK Deparment of Energy and Climate Change”. Government Report 5055.
6. Harris, Cander (2012). “What Are Unconventional Resources? A Simple Definition Using Viscosity and Permeability”. AAPG Annual Convention and Exhibition.
7. Howarth, R. W., Santoro, R., and Ingraffea, A (2001). “Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations”. Climatic Change 106, no. 4.
8. Hunter, Tina (2016). Handbook of Shale Gas law and Policy. Economics, Access, Law and Regulation in Key Jurisdictions. Portland, USA, Intersentia.
9. Kulander, C. S (2011). Shale oil and gas state regulatory issues and trends”. Case W. Res. L. Rev. 63.
10. Oil, T. R. S (2013). “Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries outside the United States. Washington: Independent Statistics & Analysis and US Department of Energy”.
11. Philippe, Charlez and Pascal, Baylocq (2015). The shale oil and gas debate. Paris, France, Editions Technip.
12. Therivel, R (2012). Strategic environmental assessment in action. London: Earthscan.
 
 
- قوانین
13. Administrative rules of the state of Montana
14. Alberta Energy Regulator (AER) Directive 083: Hydraulic Fracturing - Subsurface Integrity
15. Arkansas Code of Rules
16. Arkansas Oil and Gas Commission (AOGC) Rules
17. British Columbia drilling and production regulation
18. Code of Federal Regulation (titles 40 & 49)
19. Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries
20. Directive 2014/70/EU: Commission Recommendation of 22 January 2014 on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing
21. Illinois' Hydraulic Fracturing Regulatory Act
22. Kentucky Revised Statutes
23. Louisiana Administrative Code
24. Michigan Administrative Code
25. North Dakota administrative Code
26. Ohio Administrative Code
27. Oklahoma Administrative Code
28. Pennsylvania Code (title 25)
29. Pennsylvania Consolidated Statutes (title 58)
30. Report of the Independent Inquiry into Hydraulic Fracturing in the Northern Territory, 28 November 2014
31. Texas Administrative Code (title 16)
32. The New South Wales Code of Practice for Coal Seam Gas Fracture Stimulation Activities
33. West Virginia code of state rules
34. Wyoming Administrative Code