اخبار و اعلانات

مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات حقوق انرژی قبل از ورود به فرآیند داوری،  می بایست توسط نرم‌افزار همانندجوی ایرانداک کنترل شود    

مطالعه بیشتر

ضریب تأثیر مجله

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...

مطالعه بیشتر

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ثبات قوانین و شفافیت داشته باشیم تا سرمایه‌گذاری خارجی تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند گفت: بر اساس متن برجام تمام قراردادهای ایران با سایر کشورها در هر زمینه‌ای به طوری که توافق یا برجام اجرا بشود یا نشود این قراردادها از ثبات برخوردار خواهند بود. امین‌زاده تأکید کرد: اینکه در متن برجام ثبات قراردادها در نظر گرفته شده بسیار خوب است البته اجرای آن هم مهم است. رئیس همایش ملی حقوق انرژی در ادامه افزود: طرف مقابل که با ایران قرارداد ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله

                               فراخوان مقاله                            مجله مرکز مطالعات حقوق انرژی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   محورهای مقالات: حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز -       حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز        - سازمانهای بین المللی نفت و گاز -       کنوانسیونهای بین المللی انرژی، نفت و گاز                   ...

مطالعه بیشتر