اخبار و اعلانات

شماره بهار و تابستان 1400

شماره بهار و تابستان 1400 در مرحله آماده سازی قبل از انتشار قرار دارد.

مطالعه بیشتر

ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه سال ضریب تأثیر % خوداستنادی کیفیت موضوع سطح کلان میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان موضوع سطح میانی میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی 1396 0.107 0 Q3 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213 Q3 علوم فیزیکی 0.192 انرژی 0.236 1395 N/A N/A N/A علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 0.116  

مطالعه بیشتر

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ثبات قوانین و شفافیت داشته باشیم تا سرمایه‌گذاری خارجی تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند گفت: بر اساس متن برجام تمام قراردادهای ایران با سایر کشورها در هر زمینه‌ای به طوری که توافق یا برجام اجرا بشود یا نشود این قراردادها از ثبات برخوردار خواهند بود. امین‌زاده تأکید کرد: اینکه در متن برجام ثبات قراردادها در نظر گرفته شده بسیار خوب است البته اجرای آن هم مهم است. رئیس همایش ملی حقوق انرژی در ادامه افزود: طرف مقابل که با ایران قرارداد ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله

                               فراخوان مقاله                            مجله مرکز مطالعات حقوق انرژی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   محورهای مقالات: حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز -       حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز        - سازمانهای بین المللی نفت و گاز -       کنوانسیونهای بین المللی انرژی، نفت و گاز                   ...

مطالعه بیشتر