اخبار و اعلانات

شماره بهار و تابستان 98

شماره بهار و تابستان 98 در مرحله آماده سازی جهت انتشار می باشد

مطالعه بیشتر

دومین همایش حقوق انرژی

بزرگترین گردهمایی مدیران حقوقی و قراردادی صنایع نفت و گاز باحضور اساتید محترم، پژوهشگران و دانشجویان حقوق 20 و 21 مهر ماه 1394

مطالعه بیشتر

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند

سرمایه‌گذار خارجی باید تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ثبات قوانین و شفافیت داشته باشیم تا سرمایه‌گذاری خارجی تکلیف خود را با نظام حقوقی ایران بداند گفت: بر اساس متن برجام تمام قراردادهای ایران با سایر کشورها در هر زمینه‌ای به طوری که توافق یا برجام اجرا بشود یا نشود این قراردادها از ثبات برخوردار خواهند بود. امین‌زاده تأکید کرد: اینکه در متن برجام ثبات قراردادها در نظر گرفته شده بسیار خوب است البته اجرای آن هم مهم است. رئیس همایش ملی حقوق انرژی در ادامه افزود: طرف مقابل که با ایران قرارداد ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله

                               فراخوان مقاله                            مجله مرکز مطالعات حقوق انرژی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   محورهای مقالات: حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز -       حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز        - سازمانهای بین المللی نفت و گاز -       کنوانسیونهای بین المللی انرژی، نفت و گاز                   ...

مطالعه بیشتر