اهداف و چشم انداز

باسمه تعالی

 

گزارش توجیهی آغاز چاپ مجله «مطالعات حقوق انرژی»

     با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی اعم از فسیلی، انرژیهای نو و هسته‌ای، مباحثی جدید در باب حقوق و مسئولیت کشورها در حوزۀ انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده‌ی علمی دارد. امروزه استفاده از انرژیهای نفت و گاز، انرژی اتمی، انرژی باد، خورشید، زمین‌گرمایی و امواج دریایی نیاز به مبانی حقوقی دقیق و شفاف دارد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان از بازیگران اصلی این عرصه به شمار می‌رود. در عین حال ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورها در تدوین نظام حقوقی و انعقاد قراردادهای بین‌المللی در جهان به شمار می‌رود.

     ابعاد حقوقی بهره‌برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط‌زیست، سرمایه‌گذاریهای خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلا به کشورها ضرورت مطالعات و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می‌طلبد.

    در این راستا مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشکده حقوق وعلوم‌سیاسی بر آن شد تا مقدمات چاپ مجله مطالعات حقوق انرژی را فراهم نماید تا شاید گوشه‌ای از مطالبات مربوط به این حوزه را پوشش داده و خدمتی شایسته به میهمن عزیز انجام داده باشد. امید است که مسئولین محترم مربوطه مساعدت‌های خود را در جهت تسهیل چاپ این مجموعه مبذول فرمایند.

 

سردبیر مجله حقوق انرژی