داوران

 داوران محترم لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید

 

ju جهت داوری مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد. شناسه کاربری ایمیل کاربر می باشد. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، روی گزینه "ارسال مقاله" و یا "ورود به سامانه" کلیک کنید. سپس گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام!" ا انتخاب کنید.

  ju برای تغییر کلمه عبور، پس از ورود به سامانه درصفحه شخصی روی گزینه "تغییر کلمه ورود" کلیک کنید.

ju در صورتی که به دلیل تعداد زیاد مقالات ارسالی جهت داوری، عدم فرصت کافی، عدم ارتباط با گرایش و تخصص و یا هر دلیل دیگری، امکان داوری برای جنابعالی میسر نمی باشد، خواهشمند است جهت همکاری با نشریه و تسریع در امور داوری مقالات، بلافاصله پس از دریافت ایمیل به سامانه مراجعه نمایید و گزینه {رد داوری} را انتخاب کنید تا سردبیر  از داور جایگزین استفاده نمایند. 

ju چنانچه ایمیل تعریف شده در سایت، ایمیلی نیست که روزمره از آن استفاده می کنید، خواهشمند است با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا کاربری قبلی غیرفعال شده و کاربری با ایمیل جدید در سامانه تعریف شود.

ju چنانچه تمایلی به داوری مقاله ندارید، حتما با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در اسرع وقت نقش داور در صفحه شخصی غیرفعال گردد. همچنین خواهشمند است در صورتی که تمایل به داوری دارید، حتما گزینه "مایل به داوری مقالات می باشم" را انتخاب کنید و با دبیراجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در لیست داوران درج گردد. 

ju چنانچه نظر تایپ شده داور طولانی باشد، داوری ارسال نمی شود و به صورت ذخیره شده باقی می ماند. در این صورت داور محترم می تواند نظر خود را در یک فایل جداگانه بدون نام و مشخصات تایپ کرده و به همراه فایل داوری شده بارگذاری نمایند.

از داوران محترم خواهشمند است جهت دریافت نامه گواهی داوری به صفحه داور در کارتابل خود مراجعه نمایند. اساتید گرامی می توانند نامه را به دو صورت "تعداد داوری های انجام شده" و "عناوین مقالات" دریافت نمایند. 

 خواهشمند است در صورت داشتن شماره حساب بانک تجارت، شماره حساب، نام شعبه و کد شعبه را در صفحه مربوط به داور درج نمایید.

 

  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید نصراله ابراهیمی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فاطمه ابراهیمی دانش آموخته حقوق بین الملل
علیرضا ابراهیم گل
مهرنوش ابوذری حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
یاسر احمدوند هیئت علمی
محمدحسن اخگر حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز
دکتر ادیب حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز، حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی
مهدی آذرنژاد حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه تهران
فرهاد ایرانپور عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علیرضا آرش پور گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
علیار ارشدی استاد بازنشسته دانشگاه امام حسین
اسماعیل اسدی هیئت علمی دانشگاه تبریز
مجتبی اصغریان فارغ التحصیل حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
پیمان آقابابایی دهکردی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه تهران
رضا آقاموسی طهرانی دکتری دانشگاه امام صادق
مسعود امانی دانشگاه امام صادق (ع)
صالح امیری دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
الهام امین زاده دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی مرکز مطالعات حقوق انرژی
محمد امینی زاده حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن بابایی دکتری حقوق بین الملل
علیرضا باریکلو دانشگاه تهران
محمود باقری دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مهدی بالوی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین بانژاد حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
حمید بهره مند عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهنام بهنیایی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز پژوهشگر و مدیرمسئول «مؤسسه بین المللی داوری و مشاوره حقوقی بهنیایی»
مهدی پیری حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
بیژن پیروز استادیار دانشگاه تهران
خیرالله پروین دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رحیم پیلوار پردیس فارابی دانشگاه تهران
عبدالعلی توجهی دانشیار دانشگاه شاهد
احمدرضا توحیدی عضو هیات علمی دانشگاه قم مسئول بخش رساله های قضات پژوهشگاه قوه قضائیه
دکترروح الله تولایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی(مشاور سابق وزیر نفت)
سیدعلی محمد یثربی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد جواد جاوید حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز استاد دانشگاه تهران
حسین جاور استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی جعفری دکترای حقوق خصوصی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
فرخ جواندل جانانلو حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز، حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه تهران
محمد جواهری طهرانی استادیار دانشگاه شیراز
توکل حبیب زاده دانشگاه امام صادق علیه السلام
سید احمد حبیب نژاد پردیس فارابی
مهدی حدادی پردیس فارابی دانشگاه تهران
ایرج حسینی صدرآبادی استادیار دانشگاه اهواز
ناصر خداپرست حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز مدرس دانشگاه
مهراب داراب پور حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز استاد دانشگاه شهید بهشتی
فائزه دانشور حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز، حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز کارشناس ارشد قراردادهای خارجی
مهدی داودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عبداله رجبی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
ولی رستمی حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین رضازاده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
سید عبداله رضوی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز وزارت نفت/ دانشکده نفت تهران/ گروه انرژی
سید محمد حسن رضوی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سعید رنجبران حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه تهران
افشین زرگر حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرن، ایران
مسعود زمانی استادیار دانشگاه شیراز
محمد ساردوئی نسب استاد دانشگاه تهران
محمدرضا سالاری دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پرویز ساورایی گروه حقوق تجارت بین الملل ، دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
سید جواد سیدی مدرس دانشگاه
نرگس سراج حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ایران
سمیه سوری حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دکترای حقوق نفت و گاز
زهرا سادات شارق دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میرشهبیز شافع استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شیرمردی دزکی دانشجو
فریده شعبانی جهرمی استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین صادقی عضو هیات علمی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدحسن صادقی مقدم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
امیر صادقی نشاط حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز دانشگاه تهران
جواد صالحی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ساسان صیرفی
فریبرز صفری حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز دانشکده حقوق، دانشگاه حضرت معصومه س
محسن صفری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید یاسر ضیائی حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز، مسائل مرتبط آب دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه قم
احد طاهری
سبحان طیبی حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز دانشگاه علوم و تحقیقات
حسین طباطبائی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد طباطبائی نژاد هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رضا طجرلو
عباس طوسی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ
حسن عالی پور پردیس فارابی دانشگاه تهران
بیزن عباسی حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز استاد دانشگاه تهران
بیژن عباسی دانشیارحقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
صادق عبدی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز گروه حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران مشاور حقوقی شرکت انرژی دانا
محسن عبداالهی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم عبدی پور فرد حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
یونس علاقه بند حسینی سایر/سایر
حمیدرضا علومی یزدی
هادی غفوریان‌یاورپناه معاون اداره کل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران
حسنا غلامى قادی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز دانشگاه تهران،تهران،ایران
فرشید فرحناکیان حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران
علی فریدزاد حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا فریور نویسنده مقاله
مژده فیروزی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
محمودرضا فیروزمند عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
علی فقیه حبیبی حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز دانشگاه علوم و تحقیقات
فاطمه فولادی دانش آموخته دکتری
غلامعلی قاسمی گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم ، قم ، ایران
فرهاد قاسمی دانشیار دانشگاه تهران
هادی قائمی مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات/ شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان
الهه قربانی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز کارشناس ارشد حقوقی شرکت ملی نفت ایران
فرزاد قیصریان مسائل مرتبط آب داور حقوق آب و برق
فرشته قنبری استادیار گروه حقوق دانشگاه اراک
جواد کاشانی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد کاشانی پور دانشیار حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
اصغر کاظمی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمود کاظمی دانشیار دانشگاه تهران
عباس کاظمی نجف آبادی حوزه قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد یکرنگی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
غلامحسین کوشکی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
فرشاد گراوند حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهرا گودرزی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز مدرس مدعو دانشکده نفت تهران
غلامرضا مدنیان مدیرکل حقوقی مدیریت منابع آب ایران
حسن مرادی استاد بازنشسته دانشگاه تهران
عبدالحسین مرادی مزرعه نو حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوقی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
نادر میرزاده دانشگاه تهران
علی مشهدی مسائل مرتبط آب دانشیار دانشگاه قم
عباس ملکی حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز استاد دانشگاه شریف
حسین مهدی زاده کسرینه مدیر گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو
محمود مهدوی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید حسن موسوی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد تجارت بین الملل. مدیر سابق امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و رئیس فعلی امور حقوقی
سیدفضل اله موسوی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید حسین موسوی فر حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز، حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز مدیرگروه حقوق بین الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضاییه
احمد مومنی راد حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز استادیار گروه حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مرتضی نجابت خواه عضو هیأت علمی/ دانشگاه مازندران
علی نصراللهی حوزه حقوق عمومی و محیط زیست در صنعت نفت و گاز دانشگاه تهران. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی. گروه حقوق عمومی
حمید نظری الهویی استادیار
مرضیه نیکوئی دکتری
حسین نواده توپچی حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز استادیار دانشگاه.متخصص حقوق بین الملل در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران.
جعفر نوری عضو هیأت علمی
مرتضی نورمحمدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
جابر هوشمند حوزه حقوق بین الملل نفت و گاز
امیر ساعد وکیل گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدحسین وکیلی مقدم استادیاردانشگاه حضرت معصومه