مشخصات آماری فصلنامه

7
13
125
   208
   112,459
   96,341
   899.67
   770.73
   494
   184
   133
   27
   339
   8
   193

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 21%

ضریب تاثیر0.200

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد   

 نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

 

قابل توجه نویسندگان محترم

 به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبر به بررسی اصالت مقالات دریافتی می پردازد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-227 

12. تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

صفحه 189-209

10.22059/jrels.2021.286625.299

علیرضا قاسمی جاوید؛ محمد مهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی


ابر واژگان