مشخصات آماری فصلنامه

7
13
125
   208
   102,037
   85,938
   816.3
   687.5
   471
   172
   131
   28
   338
   8
   190

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 21%

ضریب تاثیر0.200

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد   

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

 

قابل توجه نویسندگان محترم

 در این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب (ایرانداک و سمیم نور) برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می شود .

Creative Commons License

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-227 

12. تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

صفحه 189-209

10.22059/jrels.2021.286625.299

علیرضا قاسمی جاوید؛ محمد مهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی


ابر واژگان