شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-460 بهار و تابستان 1399، صفحه 1-230

 

           مشخصات آماری فصلنامه

6
12
113
   194
   97,579
   82,091
   863.53
   726.47
   460
   166
   118
   26
   316
   8
   189

  

 

 مطالعات حقوق انرژی

 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Energy Law Stud

ترتیب انتشار:  دوفصلنامه  (علمی)

زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  20 هفته

درصد پذیرش مقالات: 21%

ضریب تاثیر0.200

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

نوع داوری: دوسو کور

هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد   

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه ، قسمت راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول مطالعه شود.  

 

 

 

قابل توجه نویسندگان محترم

 در این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می شود .

Creative Commons License

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-460 (پاییز و زمستان) 

ابر واژگان