تحلیل الگوی قراردادی برای موافقتنامه های فروش و انتقال گاز ‏طبیعی از طریق خطوط لولة فرامرزی با تأکید بر نمونة بهینه برای ‏ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و حقوق بانکی و تأمین مالی بین‌المللی دانشگاه زوریخ سوییس

چکیده

     صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است. انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی­ های ال.ان.جی است. در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه ­های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همة این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می­ شد؛ اما رفته­ رفته این بخش­ها شامل بخش­های بالادستی، میان­دستی (حمل و انتقال) و    پایین­ دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک­ های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به ­عنوان ابزاری برای کاهش هزینه­ های معاملاتی به­کار گرفته می­ شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می­ گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته­ اند. ایران به­ عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می­ تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم­ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ­ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه­ گذاری و قراردادی بهینه ­ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

contractual analysis of Gas sales& transportation Agreements via cross- border Pipeline

نویسندگان [English]

 • Elham Amenzadeh 1
 • Mahdi Azarnezhad 2
1 Ph.D in oil& Gas law, University of Tehran LL.M in international Banking& Finance and Insurance law ‎
2 Associate Professor,Faculty of law, University of Tehran
چکیده [English]

Long- term contracts as a main tool,in order to mitigate the natural gas market risks, and transaction costs, has been employed. The long- term contracts are those contracts which last for more than at least five years and in some cases it lasts for thirteen years. Such a long run contracts have been using in two sections including sales contracts and transportation contracts. On the one hand, these contracts are in essence complex and on the other hand, the long- term contracts which are employed as a tool of risk allocation. In this article principal contracts indeed sale contracts and transportation contracts being discussed from contracts theory point of view and risk allocation in order to introduce the efficient model for gas exporting gas from Iran to the Eu.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas Sales & Transportation Contracts
 • Long- Term Contract
 • Incomplete Contracts
 • transaction costs
 1. منابع

  1. Audit, Bernard (1988). “ Transnational Arbitration and State Contracts: Findings and Prospects”. in TRANSNATIONAL ARBITRATION AND STATE CONTRACTS 23, 77.

         2.Berman , G. n (1981). “Contracts between States and Foreign Nationals: A Reassessment, in INTERNATIONAL                     CONTRACTS”. (H. Smit, N. Galston & S. Levitsky, eds.) 184 (New York: Matthew Bender).

         3.Cattan, H (1967). The Law of Oil Concessions in the Middle East and North Africa. Oceana Publications (June 1,                 1967).

         4.Coase, Ronald (1973). The Nature of the Firm. Economica,4., x.00002tb.0335.1937- https://doi.org/1468.j/10.1111/            https://doi.org

         5.Crocker, Keith J., and Scott E. Masten (1988). “Mitigating Contractual Hazards: Unilateral Options and Contract                 Length”. RAND Journal of Economics, 19(3).

  1.  Doane, Michael J., and Daniel F. Spulber (1994). “Open Access and the Evolution of the US Spot Market for Natural Gas”. Journal of law and Economics,37(2).
  2. Faruque, A. Al (2006). “The Rational and Instrumentalities for Stability in Long- Term State Contracts- The Context for Petroleum Contracts”. The journal of world investment & trade: law, economics, politics, Leiden.: Brill, ISSN 1660-7112, ZDB-ID 21405529. - Vol. 7.2006, 1, p. 85-112.

          8.Fatouros, A (1962). Government Guarantees to Foreign Investors,Columbia University Press, /org.doi                                   91326fato/10.7312/.

         9.Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private and Public Interests, Nijhoff International Investment             Law Series, (2014), Volume: 2.

        10.Grossman, Sanford J & Hart, Oliver D (1986). “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and                Lateral Integration”. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 94(4), pages 691-719.

        11.Hubbard, R. Glenn, and Robert J. Weiner (1986). “Regulation and Long- Term Contracting in US Natural Gas                  Markets”. Journal of Industrial Economics, 25(1).

       12.Joskow, Paul L (1985). “Vertical Integration and Long- Term Contracts: The Case of Coal Burning Electric Generation       Plants”. Journal of Law, Economics and Organization,1(1) August.

  1. Jensen, Michael C (2005). “Agency Costs of Overvalued Equity”. ECGI - Finance Working Paper No. 39/2004; Harvard Business School NOM Working Paper No. 04-26; Financial Management, Vol. 34, No. 1, Spring 2005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=480421, access Sep 2019.

          14.Neumann, Anne; Von Hirschhausen Christian (2008). “long- term contracts and asset specificity revisited: An                   Empirical analysis of producer- importer relationship relations in the natural gas industry”. the review of Industrial            Organization, Feb. Vol 32.

  1. ____ (2004). Less Long-Term Gas to Europe? A Quantitative Analysis of European Long-Term Gas Supply Contracts. Zeitschrift für Energiewirtschaft. 28.
  2. Roberts, Peter (2017). Gas and LNG Sales and Transportation Agreements: Principles and Practice. 5th Edition, Sweet& Maxwell.
  3. Sornarajah M (2000). The Settlement of Foreign Investment Disputes. The Hague ; Boston: Kluwer Law International.
  4. ____ (1990). International commercial arbitration: the problem of state contracts. Longman.

     19.Walde Thomas W (1978). “Revision of Transnational Investment Agreements: Contractual Flexibility in Natural               Resources Development”. Journal of Lawyer of the Americas,  Symposium Issue: Legal Problems for Multinational              Corporations (Vol. 10, No. 2, Summer - Fall), pp. 265-298 (34 pages), https://www.jstor.org/stable/40175798

  1. Williamson Oliver (1997). “Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications”. Sage Publications, Inc. Journal of Marketing Vol. 61, No. 4 (Oct., 1997), pp. 30-54 (25 pages).
  2. UNCTAD. International Investment agreement Issues Paper Series, State Contracts (2004) available at: https://unctad.org/system/files/official-document/iteiit200410_en.pdf, access Oct 2019.