‏ ‏ مقررات نقض تعهد در مرحلۀ برچیدن تأسیسات نفتی در ‏موافقت نامه ‎های عملیات مشترک نفتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق نفت و گاز گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت، سرمایه‌گذاری و بازرگانی بین الملل دانشگاه اسلو نروژ

چکیده

    پایان عمر یک میدان نفتی به معنای پایان یافتن هزینه­ های عملیاتی برای شرکت­ های درگیر در پروژه نیست و یکی از پرهزینه ­ترین مراحل هر پروژۀ نفتی، مرحلۀ برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی است. این مرحله با توجه به این­که آخرین گام در اجرای یک پروژۀ نفتی است، اصولاً پرهزینه و بدون عواید اقتصادی برای شرکت­ های نفتی است و این موضوع موجب شده است که شرکت­ های نفتی در موارد متعدد تعهدات خود را در این مرحله نقض کنند. موافقت­نامۀ عملیات مشترک، قالب حقوقی عمده­ای است که شرکت ­های نفتی تحت آن و با مشارکت یکدیگر به اجرای این مرحله می­ پردازند. بررسی رویکردهای کنونی در صنعت نفت در سطح دنیا و ارائۀ کاستی­ های هریک و در مرحلۀ آخر، ارائۀ پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از نقض تعهدات، موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین، بهبود کارایی و اصلاح برخی از سازوکار­های کنونی، روش مناسب­ تری نسبت به ایجاد و ابداع رویکرد جدید نسبت به این مشکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Default provision in decommissioning phase in joint operating agreements

نویسندگان [English]

 • sadegh abdi 1
 • amin karimi 2
1 Ph.D. in oil and gas law, faculty of law and politics science ‎University of Tehran
2 MA in international business, investment and commercial law, ‎University of Oslo, Norway
چکیده [English]

The end of an oil field does not mean the end of operating costs for the companies involved in the project and One of the most costly stages of any oil project is the decommissioning. This step is basically costly and without economic income for oil companies, considering that it is the last step in implementing an oil project and this has led to oil companies in many cases to default their obligations at this stage. The Joint Operating Agreement is the major legal framework under which oil companies will implement this stage in partnership. Examining the current approaches in the oil industry worldwide and surveying the disadvantages of them and finally providing practical suggestions to prevent breaches of obligations are the topics that will be study in this article. The result is that improving the efficiency and modifying some of the current mechanisms is a more appropriate way other than creating a new approach to this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • default provision
 • joint operating agreement
 • decommissioning phase
 • trustee fund
 • Forfeiture provision
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ کیمیا دانایی؛ مجید کورکی­ نژاد قرایی (1395). «رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تاسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون­ های             بین ­المللی و حقوق نروژ و انگلیس»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 46، شماره 3، ص 32-15 https://jlq.ut.ac.ir/article_58990.html.
  2. شیروی، عبدالحسین؛ مهین فلاحتی (1396). «چارچوب قراردادی برآیند برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی»، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 14، شماره 1، ص 45-30 https://jolt.ut.ac.ir/article_63283.html.
  3. کاشانی، جواد؛ مصطفی رضائیان مهر (1395). «برچیدن تاسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین ­الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 50، ص 77-60 https://qjpl.atu.ac.ir/article_3966.html.

  ب) خارجی

  - Articles

  1. 4. ayoade, Morakinyo Adedayo. (2002). "Disused Offshore Installations and Pipelines: Towards Sustainable Decommissioning", Hague (Kluwer Law International), P 15-27 https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/2885
  2. 5. Black, Alexander J. & Hew R. Dundas. (1992-1993). "Joint Operating Agreements: An International Comparison from Petroleum Law". In Journal of Natural Resources & Environmental Law. 8, P 66-78 http://pubs.sciepub.com/jbms/2/2/2/index.html
  3. 6. Kemp, Alexander. (1992). "Economic and fiscal aspects of oil and gas field abandonment: The UK, continental shelf". The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy. Vol 20, issue 1. P 99-127 https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v20y1992i1p4-19.html
  4. 7. Mankabady, Samir. (1997). "Decommissioning of Offshore Installations", In Journal of Maritime Law and Commerce. Vol 28, P 123-166 https://www.sid.ir/en/journal /

     ViewPaper.aspx?id=740159

  8.Osmundsen,Petter & Tveterås Ragnar, (2003). "Decommissioning of petroleum installations— major policy issues", In The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy, Vol 31, Issue 15, P 3-44 https://www.researchgate.net/publication/222139594_Decommissioning_of_petroleum_installations-major_policy_issues

   

  - Books

  1. Cordero-Moss, Giuditta, (2010). International commercial law, Oslo (University              of Oslo)  https://www.jus.uio.no/ifp/english/people/aca/giudittm/
  2. Cordero-Moss, Giuditta. (2014). International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, Cambridge (Cambridge University Press) https://www.jus.uio.no/ifp/english/people/aca/giudittm/
  3. Duval,(2009). International Petroleum and Exploration Agreements: Legal, Economic & Policy Aspects, Claude … [et al.]. New York (Barrows). https://decisionspace365.io/
  4. ordon, (2011). Oil and Gas Law: Current Practice and Emerging Trends. Edited by, Greg & Paterson, John and Usenmez, Emre. Dundee. (Dundee University Press). https://abdn.pure.elsevier.com/en/publications/oil-and-gas-law-current-practice-and-emerging-trends
  5. ammerson, Marc, (2010). Upstream Oil and Gas: Cases, Material and Commentary. London, (Globe Business Publishing Ltd. https://bakerhughesc3.ai/
  6. rescott, Dararell & Swartz, Salli, (2010). A Joint Venture in International Arena. 2nd edition Chicago (American bar association) http://www.sciepub.com/reference/60708
  7. Roberts, Peter. (2012). Joint Operating Agreements: A Practical Guide, 2nd edition. London (Globe Law Business) https://books.google.com/books/about/Joint_Operating

     _Agreements.html?id=eIpHAQAAIAAJ

  1. D Duncan, (2012). Joint Ventures Law in Australia. Sydney (The Federation Press), https://eo.rirasu.site/194.html