دومین همایش حقوق انرژی

دومین همایش حقوق انرژی

بزرگترین گردهمایی مدیران حقوقی و قراردادی صنایع نفت و گاز

باحضور اساتید محترم، پژوهشگران و دانشجویان حقوق

20 و 21 مهر ماه 1394