نویسنده = �������������� �������������� ��������
چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 441-460

10.22059/jrels.2021.283916.292

جعفر نوری یوشانلویی؛ امیر اسلامیه همدانی