نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.300504.361

حسنا غلامى قادی؛ سیدنصرالله ابراهیمی