کلیدواژه‌ها = حمل (انتقال)
تعداد مقالات: 1
1. قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-118

10.22059/jrels.2018.264245.231

محمد ساردوئی نسب؛ حامد رسولی