کلیدواژه‌ها = حاکمیت مشروع
تعداد مقالات: 1
1. نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-210

10.22059/jrels.2018.248038.173

مهدی عباسی سرمدی؛ مسعود امانی؛ محمدجواد گوهریان