کلیدواژه‌ها = ابزارهای مشتقه
قانون‌گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر ‏معاملات مشتقة انرژی و نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.303736.371

محمدمهدی حاجیان؛ محمدامین ایمانی