کلیدواژه‌ها = اصول حقوقی بین‌المللی
تعهدات بین‌المللی دولت در صیانت از آبخوان‌های فرامرزی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 315-332

10.22059/jrels.2023.332095.462

ارسلان درجی؛ ولی رستمی؛ محمدمهدی غمامی