کلیدواژه‌ها = نفت و گاز
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-230

10.22059/jrels.2020.252271.184

ابراهیم موسی زاده؛ نسیم برخی


3. مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 335-355

10.22059/jrels.2020.270245.244

سید محمد طباطبائی نژاد؛ هدایت فرخانی؛ زینب پاپی


4. ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2015.54551

ولی رستمی؛ احمد رنجبر