دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ‎ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jrels.2022.316656.413

پرویز فرشاسعید؛ محمود جلالی؛ مهناز گودرزی


مدیریت مخاطرات سرمایه‌پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای ‏توسعة بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب‎ ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22059/jrels.2022.307048.381

محمدمهدی حاجیان؛ محمدحسن محمدی


بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.300504.361

حسنا غلامى قادی؛ سیدنصرالله ابراهیمی


راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.299076.357

مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو


نقش بیمة اجباری در جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از ‏آلودگی های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.301059.364

الهام امین زاده؛ ساناز یوسفی


قانون‌گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر ‏معاملات مشتقة انرژی و نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.303736.371

محمدمهدی حاجیان؛ محمدامین ایمانی


چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت ‏وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط ‏تحریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.321835.434

سید محمد حسن رضوی؛ ژیلا مربوتی


اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری ‏دولت ها در تأمین انرژی با تأکید بر رویة قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.321964.436

ولی اله نصیری؛ حسین ‏ ثریائی‌آذر؛ حجت سلیمی ترکمانی