دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2020.300504.361

حسنا غلامى قادی؛ سیدنصرالله ابراهیمی


قانون‌گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر ‏معاملات مشتقة انرژی و نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jrels.2022.303736.371

محمدمهدی حاجیان؛ محمدامین ایمانی


انعطاف‌پذیری در سازوکار شروط ثبات و توازن منافع در ‏قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2020.299442.358

اسفندیار کردی؛ رضا طجرلو


تحلیل حقوقی اعتبار بارنامه‌های مبتنی بر فناوری زنجیرة بلوکی ‏در تجارت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.346301.504

جعفر نوری یوشانلویی؛ زهره تیموری


بررسی مفهوم و ماهیت شرط بازنگری در فرمول ‏ قیمت‌‌گذاری گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.304901.376

نیلوفر حیدری روچی؛ نصرالله ابراهیمی


کوشش‌های نافرجام جامعة بین‌المللی در تأسیس سازمان جهانی ‏برای انرژی‌های فسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.333669.469

بهراد صغیری؛ بهرام پشمی؛ حجت سلیمی ترکمانی


تعهدات بین‌المللی دولت در صیانت از آبخوان‌های فرامرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.332095.462

ارسلان درجی؛ ولی رستمی؛ محمدمهدی غمامی


بیمة شناورهای دریایی؛ نیاز تجاری و انتخاب قراردادی ‏ یا الزام قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.326386.448

محمود باقری؛ میلاد حسینی بلوچی


استفاده از توان داخل در قراردادهای بین‌‌المللی نفتی؛ تطبیق قراردادهای خدماتی عراق، مدل آی.پی.سی‏ ایران و امتیازی نروژ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.325349.446

عباس اسفندیاری خالدی؛ محمود جلالی