دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

انعطاف‌پذیری در سازوکار شروط ثبات و توازن منافع در ‏قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2020.299442.358

اسفندیار کردی؛ رضا طجرلو


بررسی مفهوم و ماهیت شرط بازنگری در فرمول ‏ قیمت‌‌گذاری گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.304901.376

نیلوفر حیدری روچی؛ نصرالله ابراهیمی


استفاده از توان داخل در قراردادهای بین‌‌المللی نفتی؛ تطبیق قراردادهای خدماتی عراق، مدل آی.پی.سی‏ ایران و امتیازی نروژ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22059/jrels.2023.325349.446

عباس اسفندیاری خالدی؛ محمود جلالی


راهکارهای قانونی ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22059/jrels.2023.356395.524

حسین سلماسی؛ حسین طباطبائی