بررسی و تجزیه ‌و تحلیل نظام‌ مالی قراردادهای مشارکت‌ در تولید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعت نفت

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه صنعت نفت

چکیده

با نگاهی به انواع نظام‌های قراردادی در صنعت نفت مشاهده می‌شود که کشورها در سطح جهان از قراردادهای متنوع و گوناگونی به‌منظور اکتشاف و توسعۀ میدان‌های نفتی خود استفاده می‌کنند. اصولاً قراردادها از تنوع گسترده‌ای برخوردارند و حتی ممکن است نظام قراردادی از یک میدان نسبت به میدان دیگر با مشخصات مشابه تفاوت‌های اساسی و بااهمیتی داشته باشد. بنابراین، آنچه در نظام‌های قراردادی صنعت نفت مهم است مفاد و عناصر مالی، فنی و حقوقی ذکرشده در آن است و طراحی نظام ‌مالی کارا در قراردادهای نفتی نیازمند حضور گروه‌های تخصصی فنی، حقوقی و مالی در کنار یکدیگر به‌منظور طراحی قراردادهاست. در این مقاله ابتدا انواع قراردادها در صنعت نفت را بررسی می‌کنیم، سپس به‌ صورت خاص عناصر و نظام‌ مالی استفاده‌شده در قراردادهای مشارکت ‌در تولید بررسی و تجزیه ‌و تحلیل و شیوۀ محاسبه و گنجاندن این مفاد در قرارداد تشریح می‌شود. همچنین بیان می‌شود که چگونه مبنای نقاط پرش می‌تواند بر عایدات طرفین تأثیر گذارد. در پایان نیز هر کدام از عناصر مالی از قبیل تغییرات قیمت روی عایدات طرفین در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of fiscal regime in Production Sharing Contracts (PSC)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Tavakoli 1
 • Vali allah Aeineh Negini 2
 • Adel Bahrami 2
1 Assistant Professor of Accounting and finance
2 MSc Student, Finance, Petroleum University of Technology
چکیده [English]

Looking at the variety of contractual systems in the oil industry shows that countries across the world use different exploration and development contracts in their oil fields. However, oil and gas industry is covered with three contractual systems (concession, Product Sharing Contracts (PSC) and service contracts) and exploration and exploitation activities of projects are assigned by this system. But if we review the contract items and elements, we can understand a wide variety of contractual systems. Based on this analysis and evidence projects with same conditions may have different fiscal regimes. Therefore, with this interpretation, financial, technical and legal issues are significant factors in contractual system. Based on contract's name we could not judge impartially.
In this article fiscal regime in product sharing agreements are explained and analyzed. Then it is shown how threshold and trigger effect the government and investors take. Finally, fiscal regime factors and this effects in oil and gas project return will be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fiscal regime
 • Production Sharing Contracts (PSC)
 • threshold
 • Efficient Fiscal regime
 • Flexiblity
 • neutrality
 • Stablity
 1. امین‌زاده، الهام و آقابابایی دهکردی، پیمان (1392). «مقایسۀ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی از طریق قراردادهای امتیازی و مشارکت‌ در تولید»، فصلنامۀ تعالی حقوق.

  شیروی، عبدالحسین و ابراهیمی، سیدنصراالله (1388). «اکتشاف و توسعۀ میدان‌های نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع‌ متقابل»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری.

  مؤمنی‌ وصالیان، هوشنگ؛ غنیمی‌فرد، حجت‌الله و محمودی، محمد (1388). «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای بیع‌ متقابل و مشارکت‌ در تولید در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت‌ و گاز ایران»، نشریۀ اقتصاد مالی و توسعه (علوم اقتصادی).

   

  1. David, Johnston, Daniel Johnston, Tony Rogers, and Inc Co. "International Petroleum Taxation for the Independent Petroleum Association of America.”IPAA, 2008:
  2. Deutsche Bank. Oil & Gas for Beginners. AG/London: Deutsche Bank, 2013.
  3. Daniel, Johnston. "International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis." Pennwell, Tulsa, 2003: 108.
  4. Inkpen, Andrew, and Michael H. Moffett. The Global Oil & Gas Industry. 2011.
  5. Johnston. "International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts."Tulsa, Okla.: PennWell Books, 1994.
  6. Kemp, A. Economic considerations in the taxation of petroleum exploitation. In K. Khan, ed: Petroleum Resources and Development Economic, Legal and Policy Issues for Developing Countries, 1987.
  7. Mario Mansour& Dr Carole Nakhle, Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implications, Oxford Institute for Energy Studies, 2016
  8. Muhammed Mazeel, Petroleum Fiscal Systems and Contracts, 2010
   1. Maximizing the value of government revenues from upstream petroleum arrangements under high ‎oil prices, www.petrocash.com, 2008‎
   2. Tordo, Silvana. "Fiscal Systems for Hydrocarbons." World Bank Working Paper, 2007: ‎N O. 1 2 3.‎