نویسنده = شیرمردی دزکی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-116

10.22059/jrels.2015.54554

سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی