نویسنده = قربانی درآباد، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. سلامتی در معاملات دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-120

10.22059/jrels.2016.61022

رضا طجرلو؛ بهزاد قربانی درآباد