نویسنده = توکلی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تجزیه ‌و تحلیل نظام‌ مالی قراردادهای مشارکت‌ در تولید

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 253-278

10.22059/jrels.2016.62723

محمد توکلی؛ ولی‌الله آئینه نگینی؛ عادل بهرامی