نویسنده = جهان دیده، زهیر
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های حمایت‌های کیفری از قنوات (مطالعۀ موردی: قنات قصبۀ گناباد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 279-304

10.22059/jrels.2016.62724

سید حسین حسینی؛ زهیر جهان دیده