نویسنده = دانایی، کیمیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-212

10.22059/jrels.2016.62720

سید نصرالله ابراهیمی؛ کیمیا دانایی