نویسنده = فاتح، علی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-337

10.22059/jrels.2018.241462.146

علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی