نویسنده = رمضانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-193

10.22059/jrels.2019.252787.187

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی