نویسنده = ایرانی فتح آباد، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. الزامات داخلی و بین‌المللیِ حمل‌ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-249

10.22059/jrels.2019.268300.238

جعفر نوری یوشانلویی؛ عبدالحسین ایرانی فتح آباد