نویسنده = ابراهیمی سالاری، تقی
تعداد مقالات: 1
1. منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-113

10.22059/jrels.2019.276800.268

مصطفی سلیمی فر؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ سید محمدموسی مطلبی