نویسنده = ������������������ ��������
آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 115-133

10.22059/jrels.2017.139030.29

جعفر نوری یوشانلویی؛ عصمت شاهمرادی


بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 217-235

10.22059/jrels.2015.57211

سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی