کلیدواژه‌ها = انعطاف‌پذیری
تعداد مقالات: 2
1. تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید‌وفروش ال‌ان‌جی آسیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 339-356

10.22059/jrels.2021.310651.396

عبدالرضا شجاعی؛ حسین سیمایی صراف؛ سیدمصطفی زین الدین


2. سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

10.22059/jrels.2019.258303.208

فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی