کلیدواژه‌ها = حق بر توسعه
جایگاه حقوق بشر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-76

10.22059/jrels.2020.291441.321

بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی