کلیدواژه‌ها = کارفرما
تعداد مقالات: 2
1. بیمۀ ریسک‌های موجود در پروژه‌های نفتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-166

10.22059/jrels.2016.61023

احمد مومنی راد؛ مصطفی مداحی نسب