نویسنده = رجبی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هسته‌ای و اثر آن بر ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 185-216

10.22059/jrels.2015.57210

عبداله رجبی؛ نسرین ترازی