نویسنده = پیری دمق، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 257-287

10.22059/jrels.2015.57213

سید فضل الله موسوی؛ مهدی پیری دمق