نویسنده = غفاری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل کارایی انواع قراردادهای بالادستی در تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-113

10.22059/jrels.2017.230290.112

عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ علیرضا غفاری