نویسنده = رشیدی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ امنیت آب و بلایای طبیعی در حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-154

10.22059/jrels.2019.274732.257

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی